POWODY, DLA KTóRYCH MEDICARE MOŻE NIE POKRYĆ KOSZTóW PRZEJAZDU KARETKĄ - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie Medicare dla usług pogotowia ratunkowegoWybór Redakcji
Pandemia COVID-19 opóźnia orzeczenie FDA w sprawie aparatów słuchowych OTC
Pandemia COVID-19 opóźnia orzeczenie FDA w sprawie aparatów słuchowych OTC
Usługi pogotowia ratunkowego nie zawsze są objęte ubezpieczeniem Medicare, nawet w nagłych wypadkach. Dowiedz się, jakie kryteria należy spełnić, aby część B została opłacona.